Miesto vypustenia
Geldrup NL
Vzdialenos?
420 km
Holuby
70 / 147
70. Holub 22.09.2020 14:35:39
Miesto vypustenia
pigeon List
Vzdialenos?
0.5 km
Holuby
185
Miesto vypustenia
ALOUEQIA GINAL RACE
Vzdialenos?
400 km
Holuby
15 / 52
15. Holub 12.03.2020 18:02:25
Miesto vypustenia
Final Race 500 KM
Vzdialenos?
500 km
Holuby
24 / 807
24. Holub 10.02.2020 17:13:31
Miesto vypustenia
VIANA DO ALENTEJO
Vzdialenos?
312 km
Holuby
34 / 84
34. Holub 28.09.2020 12:51:27
Miesto vypustenia
VALENCE:FINAL AS4
Vzdialenos?
620 km
Holuby
30 / 145
30. Holub 31.10.2020 14:32:17
Miesto vypustenia
Forro HU - Final
Vzdialenos?
450 km
Holuby
186 / 333
186. Holub 12.09.2020 08:57:46
Miesto vypustenia
Lisboa - Amposta
Vzdialenos?
80 km
Holuby
278 / 306
278. Holub 23.12.2019 15:13:56
Miesto vypustenia
Peiscola
Vzdialenos?
125 km
Holuby
169 / 188
169. Holub 28.10.2020 14:10:48
Miesto vypustenia
TIZNET
Vzdialenos?
306 km
Holuby
24 / 47
24. Holub 22.03.2020 10:17:25
Miesto vypustenia
1000 km Alsafa MT
Vzdialenos?
100 km
Holuby
2 / 305
2. Holub 11.03.2020 12:45:30
Miesto vypustenia
LOS GILES
Vzdialenos?
7 km
Holuby
0
Miesto vypustenia
Bellinzona
Vzdialenos?
195 km
Holuby
39 / 74
39. Holub 25.09.2020 10:07:00
Miesto vypustenia
sibaq 300k
Vzdialenos?
300 km
Holuby
115 / 136
115. Holub 26.01.2020 11:34:05
Miesto vypustenia
sahm
Vzdialenos?
150 km
Holuby
663 / 689
663. Holub 15.01.2018 05:50:56
Miesto vypustenia
Vzdialenos?
0 km
Holuby
0
Miesto vypustenia
BESOTE
Vzdialenos?
327 km
Holuby
45 / 322
45. Holub 12.01.2020 09:46:07
Miesto vypustenia
race(3) 400Km
Vzdialenos?
400 km
Holuby
190 / 232
190. Holub 15.06.2020 12:33:09
Miesto vypustenia
FINAL - Beregsurny
Vzdialenos?
551 km
Holuby
39 / 106
39. Holub 22.09.2020 17:11:07
Miesto vypustenia
FAINAL RACE KHSAB
Vzdialenos?
300 km
Holuby
265 / 477
265. Holub 20.01.2020 08:53:56
Miesto vypustenia
300km
Vzdialenos?
300 km
Holuby
115 / 128
115. Holub 20.06.2020 22:42:37
Miesto vypustenia
AL GIAORNIA
Vzdialenos?
591 km
Holuby
46 / 105
46. Holub 10.03.2020 17:54:18