Poradie ?as startu Miesto vypustenia Rýchlos? Vzdialenos? Nasadeno
Poradie Miesto vypustenia ?as startu Vzdialenos? Konstatován v