Meno: TANDEM RETUERTO
Krajina: Spain


Poradie ?as startu Miesto vypustenia Rýchlos? Vzdialenos? Nasadeno


Poradie Meno Holub AspointsPreteky


Poradie Miesto vypustenia ?as startu Vzdialenos? Konstatován v