Name: F.R.P.XICO MOREIRA
Land: Portugal
Tauben: 6

Nummer Name Farbe Gruppe
19/9394001 Taubenflugdaten >
19/9394002 Taubenflugdaten >
19/9394004 Taubenflugdaten >
19/9394005 Taubenflugdaten >
19/9394008 Taubenflugdaten >
19/9394010 Taubenflugdaten >