Name: GUSTAVO MEDINA GONZÁLEZ
Land: España-Madrid-15-8
Tauben: 8

Nummer Name Farbe Gruppe
CAN-14-516756 Taubenflugdaten >
CAN-14-516746 Taubenflugdaten >
CAN-14-516751 Taubenflugdaten >
CAN-14-516755 Taubenflugdaten >
CAN-14-512762 Taubenflugdaten >
CAN-14-512760 Taubenflugdaten >
CAN-14-512759 Taubenflugdaten >
CAN-14-512763 Taubenflugdaten >