Meno: El-Ekhwa
Kontakt: Mr.Chen
Po?et chovate?ov: 217

Meno Adresa Krajina
3YOUSEF LOFTSaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
747 LOFTOMOman 37 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDALLAH AHMED ALSHEIKHSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDALLAH ALKHALIFSaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDALLAH ALSHADISaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDUL HAKIM ALMISHKHASSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULAH ALHASSANSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULAZIZ ALHABIBKWTKuwait 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULHAMI DKHADIJBHBahrain 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULHAMID AL,AQABISaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULLAH ALBAKHETSaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULLAH SAIF ALMAAWALIOman 11 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULNABI HUSSENBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULSALAM TALAQSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULWAHAB ALMAQAHAMSaudi Arabia 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABNA ALAYAN TEAMSaudi Arabia 18 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABU HAMAD Oman 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ADIL ALHADAYAKWTKuwait 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ADNAN ALZAWADISaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED ALBNEIXBHBahrain 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED ALNUEIMISaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED ALZAABIOman 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED GHANIMUAEUnited Arab Emirates 15 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED KHALIFA ALSUWEDIUAEUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED SALMANBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED SALMAN ALBRAKSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AL DOW AL KHALILBahrain 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AL ZAREEF LOFT AHMADUAEUnited Arab Emirates 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AL ZAREEF LOFT AIIUAEUnited Arab Emirates 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AL ZAREEF LOFT RAKANUAEUnited Arab Emirates 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALAMRI TEAMUAEUnited Arab Emirates 21 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALDAHMANI LOFTUAEUnited Arab Emirates 19 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALDAHOUM TEAMKWTKuwait 11 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALGHANIMI LOFTBHBahrain 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALGHFEILI LOFTUAEUnited Arab Emirates 50 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI AHMED ALAHMEDISaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ALHAAMDI LOFTBHBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ALKHATRIUAEUnited Arab Emirates 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ALMAZRUIUAEUnited Arab Emirates 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ALMEAKWTKuwait 20 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ALTAWESHISaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ALZARIBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI FADHILSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI HUSSENBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI MANSOR ALRAADISaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI MOHAMMED HELAL Bahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI MUSA LAMUTAWAHSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI RIDANBHBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI SAEDBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI SAHLOUIKWTKuwait 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI SALEH ABDALLAHSaudi Arabia 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALMADAWI LIWFT Bahrain 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALMARFAA LOFTUAEUnited Arab Emirates 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALMOATASSEMOMOman 20 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALMUTAIRI TEAM FAISAL MEJBELKWTKuwait 20 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALNAIF LOFTUAEUnited Arab Emirates 26 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALSAMHAT LOFTUAEUnited Arab Emirates 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALZAHMIUAEUnited Arab Emirates 14 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ARISHB MANZOUAEUnited Arab Emirates 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
B2E LOFTUAEUnited Arab Emirates 33 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
BAHRAIN CHAMPIONSBahrain 25 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
BARSHA LOFTUAEUnited Arab Emirates 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
BUWEITTI LOFTUAEUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
DR HUSAN ABAS ALKHALIFA Saudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
DR. MOHAMMED HILAL 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
DUBAI LOFTUAE 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ESSA MOHAMEDUAEUnited Arab Emirates 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ABDUL ALBALUSHIOMOman 28 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ABDULRRAHMANUAEUnited Arab Emirates 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ABU SHUEISaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ALHAJAJKWTKuwait 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ALMUTAYRIKWTKuwait 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ALSHAYAHKWTKuwait 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FALEH ALBARRAKKWTKuwait 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FALEH ALQARIBSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAMILY LOFTBHBahrain 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FATIMAMOHAMMED ALMAEMIRBHBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAWAZ ALKMESHYKWTKuwait 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAWAZ MUJAZAHOMOman 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAWZIBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAYEZ ALMSHHMIKWTKuwait 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
GAEFAR ZAYNALDEENBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
GHANIM ALSULAITIBahrain 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
GHASIM ALQTANSaudi Arabia 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HAGER PIGEONSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HAIDER ALZARIBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HAMAD ALSAWAGHKWTKuwait 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HAMAD NASSEROMOman 17 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HAMDAN LOFTUAE 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HANI MANSUR AQIOSSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HASAN HAROON TEAMBHBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HASAN MSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HASHIM HEIDAR ALZAWADSaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HASSAN BALAJAM ETIHAD LOFTUAE 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HASSAN RASHID AL NOAIMIBahrain 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HELAL ALHENAIOMOman 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HISHAM MUBARAK ATHUWENISaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSAIN ESSA ALSALEHSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSAYN SALMANSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSEN ALJAMAANSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSSAIN ALRASHEDBahrain 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSSAIN ANDULNABIBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSSEN ABDULAH SALEH ALHAMEEDSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSSEN MOHAMED ALBANAWISaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
IBRAHIM MOHAMED ALBARUDISaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
JAEFAR EUBDALLAHSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
JAMAL ABDALLAH BOD STOREUAEUnited Arab Emirates 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
JAMAL ALMAZRUIUAEUnited Arab Emirates 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
JASEM AND HABEEB AND SALEHBahrain 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
JASIM ABED RABEAHUAEUnited Arab Emirates 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
JASSEM MOHAMMEDBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KAHALID ALDORANI ALASMA LOFTUAEUnited Arab Emirates 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KAMEL ESAMSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALED AIMHEIRIUAEUnited Arab Emirates 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALIDOman 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALID ALDAWSARIBahrain 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALID JUMAH ALBUSAIDIOman 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALID JUMAH ALSUWEDIUAEUnited Arab Emirates 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALID MANSURBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALIFA ALKEBYIBahrain 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
LAFY ALAZMYKWTKuwait 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
LOFT ALFANSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
LOFT ALHEINKWTKuwait 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
LULUA ABDULHAMID ALAMIRSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAHDI ABDULLAH ALYAHANISaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAHDI ALI ALSARISaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAHDI ALSALEMSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAHDI HUSSENBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAHDI LOFTBahrain 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAJID ABAS ALKHALIFA Saudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAJID ALSAETAQKWTKuwait 11 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MALEK ALSALEESaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MALIK AL SALAYSSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MARWAN ALFARHANSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MARYAM ALRIDA SENDKEETBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MASHAIL MUTLAQ ALALIANSaudi Arabia 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAYED LOFTUAEUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MISHARY ALTHNYANSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOAHED ALDRIASaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED ABDULHUSSIN MUFTAHBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED AHMED ALYUSUFKSASaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED ALFULLAHSaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED ALMANSOORIUAEUnited Arab Emirates 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED ALMOAYEDSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED HASSAYNBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED SALEH ALMAHFOODHSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED SOUD ALNUEMISaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED ABBAS ALKHALIFAHSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED AL FALLAHSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED ALALAWIKWTKuwait 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED ALEASIMIKWTKuwait 13 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED ALKHALIFABahrain 19 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED ALMAZRUIUAEUnited Arab Emirates 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED ALRUWEIKWTKuwait 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED BAKHIT F3 LOFTUnited Arab Emirates 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED HUSSENBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED SAID RABEAHUAEUnited Arab Emirates 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED SALEMUAEUnited Arab Emirates 14 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED SAYAF ALMUAIRIKWTKuwait 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHSIN ALQARANIOMOman 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MONHAMMED BAKHEIT ALSUWEDIUAEUnited Arab Emirates 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MUAMED ALRASHEEDSaudi Arabia 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MUHAMED AL RASHIDSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MUSTAFA ABDULSHAHIDBHBahrain 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MUTAIB ALASAFSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NABIL ALBAKRKWTKuwait 20 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NAJIB ALOMAETAHKWTKuwait 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NASIR ALDAWSARIBHBahrain 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NASR ALIANUBOMOman 15 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NASSER EBRAHEMSaudi Arabia 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NASSER MOHAMEDOMOman 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NAWAF ALDAKHEELKWTKuwait 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NAYIF HABIB ALSHAWAYKHATSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NO NAME 1Saudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NO NAME 2Saudi Arabia 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NO NAME 3Saudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NOUR AND JENNYBHBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
RAID ABU SEIFUAEUnited Arab Emirates 11 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
RAM LOFTSaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
RASHID NASSERBahrain 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
RASHID RASHIDUAEUnited Arab Emirates 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
RIYADH JAWAD ALSHAABANSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ROKUQ TEAMUAE 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAAD AL BRAIKIKWTKuwait 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAED ALGHANEMKWTKuwait 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAEID EALAA AL SAEIDSaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAHOO LOFTUAEUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAID ABDULSALEEM ALJULANDANIOMOman 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAID AHMED ADEISaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAID ALMANSOORIUAEUnited Arab Emirates 16 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAID ATRASHOMOman 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SALAH ALKAABIBahrain 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SALEH ABDULLAH BUHAMBALSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SALEM AIGWESRIKWTKuwait 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SALMAN ALMOAWDANBHBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAMI RASHED BEN SANADKWTKuwait 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAQAR SALMAN SAQRBHBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAUD ALOMARSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SEIF ALMANSOORUAE 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SEIF ALTHAQBIUAEUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SHEIKH KHALID ALSABAHKWTKuwait 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SHERIF MOUSAUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SOUD ALAMERSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SULTAN ALZARIBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
TABBAS ALBASHABahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
TAEQ KULIBOMOman 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
TALAL ALDHAFIRISaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
TALAL IBRAHIM MOHAMMEDSaudi Arabia 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
TALIB ZAWADSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
THABIT JUMAH ABDALLAH ALSUWEDIUAEUnited Arab Emirates 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
THAMER RASHEDKWTKuwait 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
YOUSIF OWNBHBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ZABEN AL ADLAMKWTKuwait 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ZAJEL ABU RAHMASaudi Arabia 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ZAJEL SARAHSaudi Arabia 40 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ZAJIL EMIRATESUAEUnited Arab Emirates 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ZEGEL BOGAZISaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov