Meno: The Brother one loft race
Kontakt: Mr.Chen
Po?et chovate?ov: 213

Meno Adresa Krajina
CAPITAL LOFTUnited Arab Emirates 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
3YOUSEF LOFTSaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
747 LOFTOman 37 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABBAS ALBASHABahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDALLAH AHMED ALSHEIKHSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDALLAH ALKHALIFSaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDALLAH ALSHADISaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDUL HAKIM ALMISHKHASSaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULAH ALHASSANSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULAZIZ ALHABIBKuwait 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULHAMID AL,AQABISaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULHAMID KHADIMBahrain 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULLAH ALBAKHITSaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULLAH SAIF ALMAAWALIOman 11 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULNABI HUSSENBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULSALAM TALAQSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABDULWAHAB ALMAQAHAMSaudi Arabia 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABNA ALAYAN TEAMSaudi Arabia 18 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ABU HAMAD Oman 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ADEL AL HADIYAHKuwait 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ADNAN AL GADEIBSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ADNAN ALZAWADISaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED AL BIN ALIBahrain 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED ALNUEFISaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED ALZAABIOman 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED GHANIMUnited Arab Emirates 15 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED KHALIFA ALSUWEDIUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED SALMANBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AHMED SALMAN AL-BARAKSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AL DOWALY KHALILBahrain 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AL ZAREEF LOFT AHMADUnited Arab Emirates 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AL ZAREEF LOFT ALIUnited Arab Emirates 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AL ZAREEF LOFT RAKANUnited Arab Emirates 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
AL--SHAHEED--LOFTKuwait 20 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALAMRI TEAMUnited Arab Emirates 21 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALDAHMANI LOFTUnited Arab Emirates 19 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALDAHOUM TEAMKuwait 11 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALDOSERI TEAMBahrain 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALGHANIMI LOFTBahrain 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALGHFEILI LOFTUnited Arab Emirates 50 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ABDULLAH ALFADHILSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI AHMED AL AHMEDSaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI AIAMEERSaudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI AL AMEERSaudi Arabia 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI AL ZAABIUnited Arab Emirates 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ALHAMDI LOFTBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ALKHATRIUnited Arab Emirates 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ALMAZRUIUnited Arab Emirates 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ALTAWESHISaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI ALZARIBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI HUSSENBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI MANSOR ALRAADISaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI MOHAMMED HELAL Bahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI MUSA ALMUTAWAHSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI RIDANBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI SAADBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI SAHLOUIKuwait 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALI SALEH ABDALLAHSaudi Arabia 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALMADAWI LIWFT Bahrain 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALMARFA LOFTUnited Arab Emirates 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALMOATASSEMOman 20 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALMUTAIRI TEAM FAISAL MEJBELKuwait 20 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ALZAHMIUnited Arab Emirates 14 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ARISHB MANZOUnited Arab Emirates 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
B2E LOFTUnited Arab Emirates 33 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
BAHRAIN CHAMPIONSBahrain 25 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
BARSHA LOFTUnited Arab Emirates 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
BO-BUTI LOFTUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
DAVID United Arab Emirates 37 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
DESERT LOFTUnited Arab Emirates 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
DR HOSSAM GALALSaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
DR. MOHAMMED HILALBahrain 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
DUBAI LOFTUnited Arab Emirates 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
F3 LOFT- MOHAMMED BAKHITUnited Arab Emirates 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ABDUL ALBALUSHIOman 29 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ABDULRRAHMANUnited Arab Emirates 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ABU SHUEISaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ALHAJAJKuwait 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ALMUTAYRIKuwait 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAHAD ALSHAYAHKuwait 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FALEH ALBARRAKKuwait 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FALEH ALQARIBSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAMILY LOFTBahrain 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FATIMAMOHAMMED ALMAEMIRBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAWAZ ALKMESHYKuwait 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAWAZ MUJAZAHOman 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAWZIBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
FAYEZ ALMSHHMIKuwait 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
GAEFAR ZAYNALDEENBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
GAFAR ABDULLAH AL LAITHSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
GHANIM ALSULAITIBahrain 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
GHASIM ALQTANSaudi Arabia 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HAGER PIGEONSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HAIDER ALZARIBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HAMAD NASSEROman 13 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HAMDAN LOFTUnited Arab Emirates 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Hani Mansour QasqousSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HASAN HAROON TEAMBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HASAN MSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HASHIM HEIDAR ALZAWADSaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HASSAN BALAJAM ETIHAD LOFTUnited Arab Emirates 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HASSAN RASHID AL NOAIMIBahrain 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HELAL ALHENAIOman 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HISHAM MUBARAK ATHUWENISaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSAYN SALMANSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSSAIN AL IBRAHIMSaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSSAIN AL JUMAANSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSSAIN ALRASHEDBahrain 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSSAIN ANDULNABIBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSSAIN MOHAMMED ALBANAWYSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HUSSEN ABDULAH SALEH ALHAMEEDSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
IBRAHIM MOHAMED ALBARUDISaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
JAMAL ABDULLAH BUDASTOURUnited Arab Emirates 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
JAMAL ALMAZRUIUnited Arab Emirates 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
JASEM AND HABEEB AND SALEHBahrain 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
JASIM ABED RABEAHUnited Arab Emirates 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
JASSEM MOHAMMEDBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KAMEL ESAMSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALED AIMHEIRIUnited Arab Emirates 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALIDOman 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALID AL DOSERIBahrain 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALID JUMA ALSUWAIDIUnited Arab Emirates 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALID JUMAH ALBUSAIDIOman 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALIFA ALKEBYIBahrain 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
KHALIL MANSOORBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
LAFY ALAZMYKuwait 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
LOFT ALFANSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
LOFT ALHEINKuwait 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
LULUA ABDULHAMID ALAMIRSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAHDI ABDULLAH ALYAHANISaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAHDI AL-SARISaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAHDI ALSALEMSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAHDI HUSSENBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAHDI LOFTBahrain 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAJED AL SAFAKKuwait 11 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAJID ABBAS ALKHALIFAH Saudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MALEK ALSALEESaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MALIK AL SALAYSSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MARWAN ALFARHANSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MARYAM ALRIDA SENDKEETBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MASHAIL MUTLAQ ALALIANSaudi Arabia 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MAYED LOFTUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MISHARY ALTHNYANSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED ALFULLAHSaudi Arabia 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED ALMANSOORIUnited Arab Emirates 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED ALMOAYEDSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED HASSAYNBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED SALEH ALMAHFOODHSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMED SOUD ALNUEMISaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMAD ALRUWAIEIKuwait 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED ABBAS ALKHALIFAHSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED AHMED AL YOUSIFSaudi Arabia 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED AL FALLAHSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED AL- DERIASaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED AL-RASHEEDSaudi Arabia 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED ALALAWIKuwait 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED ALEASIMIKuwait 13 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED ALKHALIFABahrain 19 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED ALMAZRUIUnited Arab Emirates 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED BIN RABEEAHUnited Arab Emirates 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED HUSSENBahrain 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED MEFTAHBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED SALEMUnited Arab Emirates 14 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHAMMED SAYAF ALMUAIRIKuwait 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MOHSIN ALQARANIOman 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MUSTAFA ABDULSHAHIDBahrain 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MUTAIB ALASAFSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
MUYAED AL RUHAIMAN A-M-ASaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NABEEL ALBAKERKuwait 20 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Naji Al-OmerahKuwait 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NASR ALJANUBOman 15 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NASSER EBRAHEMSaudi Arabia 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NAWAF ALDAKHEELKuwait 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NAYIF HABIB ALSHAWAYKHATSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
NOUR AND JENNYBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Rak.uqteamUnited Arab Emirates 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
RAM LOFTSaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
RASHED NASERBahrain 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
RASHID RASHIDUnited Arab Emirates 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
RIYADH JAWAD ALSHAABANSaudi Arabia 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAAD AL BRAIKIKuwait 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAED ALGHANEMKuwait 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAEED AHMED MADDISaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Saeed Ali AL SaeedSaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAEED ALMANSOORIUnited Arab Emirates 16 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAHOO LOFTUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAID ABDULLA ALJULANDANIOman 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAID ATRASHOman 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAIF AL MANSOORIUnited Arab Emirates 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAIF ALNAQBIUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SALAH ALKAABIBahrain 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SALEH ABDULLAH BUHAMBALSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SALEM AIGWESRIKuwait 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SALMAN ALMOAWDAHBahrain 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAMI RASHED BEN SANADKuwait 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAQAR SALMAN SAQRBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SAUD ALOMARSaudi Arabia 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SHEIKH KHALID ALSABAHKuwait 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SHERIF MOUSAUnited Arab Emirates 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
SULTAN ALZARIBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
TALAL ALDHAFIRISaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
TALAL IBRAHIM MOHAMMEDSaudi Arabia 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
TALIB ZAWADSaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
TAREQ KULIBOman 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Test loftOman 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
THABIT JUMAH ABDALLAH ALSUWEDIUnited Arab Emirates 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
THAMER RASHEDKuwait 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
YOUSIF OWNBahrain 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ZABEN AL ADLAMKuwait 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ZAJEL ABU RAHMASaudi Arabia 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ZAJEL SARAHSaudi Arabia 40 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ZAJIL ALSAEAHSaudi Arabia 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
ZAJIL BOGAZISaudi Arabia 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov