Meno: Domiatta One Loft Race 2017
Kontakt:
Po?et chovate?ov: 91

Meno Adresa Krajina
Abd Elsalam NassrEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Abdo Eltwahy-Adm LoftEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Abdo SokrEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Abu EssamKuwait 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Abu Moaaz MoanesEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Adham MosstafaEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed & Muhamed Nasr LabnaEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed Abdel AZEEZEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed AliEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed ELsayed KhodierEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed FaresEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed Hosni ErgawiEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed KoshryEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed MoaoudEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed Nasr SalehEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed Rabie AlEmamEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed Saad Ahmed FarghliEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed Salah SwedEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed Tawfiw ElaidyEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Alaa Eldeen AliEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ali NedaEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ammar Muhamed YoussefEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Anwar BashEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ashraf gad & muhamed bahaEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Bahaa Nomaan(Loft Elhana)Egypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
D.Ayman GhonimEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ebrahim AlssyadEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ehab HodhodEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Elsayed Abu KamelEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Emad NashatEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Eslam GhonimEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Esmail SaadEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Fahd MakhaleifEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Hamada Bih MouradEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Hamada HarfoushEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Hamada HusseinEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Hamed ElzanatyEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Hany Salama AbdelsalamEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Hassan YoussefEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
HatemMuhamed FarghlyEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Karem EltantawyEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Khaled Abu AramEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Khaled FaragEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
loft (eldawly&midoEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Loft Altwaman ALi & muhamedEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mahmoud Abu ELsoudEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mahmoud Atwa (Twifan Loft)Egypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mahmoud EidEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mahmoud EzzatEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mahmoud Nabil DerbalaEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Malk Ahmed RagabEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Menatallah Muhamed YoussefEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mosstafa & Abelrahim EldesoqyEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mosstafa ElsemryEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mosstafa Fahmy AbdullahEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mosstafa HelmyEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mosstafa SHakerEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed Abu Taha Al-adlEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed AlabsiEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed AltwaosyEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed Elsayed ShikoEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed Esmail ArafatEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed Esmail Muhamed MostafaEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed EssaEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed Ezzat Abd AlazizEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed Fathy TahaEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed GalalEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed Hammad Egypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed Moheb ElbeshbeshiEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed QadryEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed SalamaEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed SerorEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhamed Youssef FelfelEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Nehad AbdelsalamEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Oraby YahyaEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Osama Qassier EldeelEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ramy Alsaeed Alsayed MousaEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Reda ElghandorEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Safwat ElhashashEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Sameh BarkatEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Seif Hassan YoussefEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Sherif HamedEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Taha Muhamed Abu Taha Egypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Tamer TohamyEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Wael Elsayed ElnemsEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Wael Muhamed RadyEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Wael YassenEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Waleed MuhamedEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Waleed Muhamed SayedEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Yasser Ez AlregalEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Youssef Muhamed YoussefEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov