Miesto vypustenia
Geldrup NL
Vzdialenos?
420 km
Holuby
70 / 147
70. Holub 22.09.2020 14:35:39
Miesto vypustenia
Alqurya Test Race
Vzdialenos?
40 km
Holuby
33 / 1858
33. Holub 18.12.2019 08:06:59
Miesto vypustenia
ALOUEQIA GINAL RACE
Vzdialenos?
400 km
Holuby
15 / 52
15. Holub 12.03.2020 18:02:25
Miesto vypustenia
Final Race 500 KM
Vzdialenos?
500 km
Holuby
24 / 807
24. Holub 10.02.2020 17:13:31
Miesto vypustenia
VIANA DO ALENTEJO
Vzdialenos?
312 km
Holuby
9 / 84
9. Holub 26.09.2020 17:33:18
Miesto vypustenia
LLANSA SEMIFINAL:AS3
Vzdialenos?
320 km
Holuby
141 / 195
141. Holub 25.09.2020 18:02:34
Miesto vypustenia
Forro HU - Final
Vzdialenos?
450 km
Holuby
186 / 333
186. Holub 12.09.2020 08:57:46
Miesto vypustenia
Lisboa - Amposta
Vzdialenos?
80 km
Holuby
278 / 306
278. Holub 23.12.2019 15:13:56
Miesto vypustenia
Miami Platja II 2020
Vzdialenos?
30 km
Holuby
236 / 251
236. Holub 21.09.2020 16:08:49
Miesto vypustenia
TIZNET
Vzdialenos?
306 km
Holuby
24 / 47
24. Holub 22.03.2020 10:17:25
Miesto vypustenia
1000 km Alsafa MT
Vzdialenos?
100 km
Holuby
2 / 305
2. Holub 11.03.2020 12:45:30
Miesto vypustenia
FINAL 500
Vzdialenos?
500 km
Holuby
33
Miesto vypustenia
Bellinzona
Vzdialenos?
195 km
Holuby
39 / 74
39. Holub 25.09.2020 10:07:00
Miesto vypustenia
sibaq 300k
Vzdialenos?
300 km
Holuby
115 / 136
115. Holub 26.01.2020 11:34:05
Miesto vypustenia
FINALS
Vzdialenos?
500 km
Holuby
87 / 447
87. Holub 09.02.2020 13:12:06
Miesto vypustenia
Vzdialenos?
0 km
Holuby
0
Miesto vypustenia
BESOTE
Vzdialenos?
327 km
Holuby
45 / 322
45. Holub 12.01.2020 09:46:07
Miesto vypustenia
race(3) 400Km
Vzdialenos?
400 km
Holuby
190 / 232
190. Holub 15.06.2020 12:33:09
Miesto vypustenia
FINAL - Beregsurny
Vzdialenos?
551 km
Holuby
39 / 106
39. Holub 22.09.2020 17:11:07
Miesto vypustenia
FAINAL RACE KHSAB
Vzdialenos?
300 km
Holuby
265 / 477
265. Holub 20.01.2020 08:53:56
Miesto vypustenia
300km
Vzdialenos?
300 km
Holuby
115 / 128
115. Holub 20.06.2020 22:42:37
Miesto vypustenia
AL GIAORNIA
Vzdialenos?
591 km
Holuby
46 / 105
46. Holub 10.03.2020 17:54:18